THI ONLINE - TOÁN 5 - TÍNH NHANH PHÂN SỐ PHẦN 1 - ĐỀ SỐ 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Trần Viết Việt Dũng

***3982

Điểm 2,00

2

Vũ Bảo Anh

***hthao190@gmail.com

Điểm 1,00

3

Đồng minh quang

***5587

Điểm 0,00