THI ONLINE - TOÁN 5 - TỈ LỆ NGHỊCH - ĐỀ SỐ 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Bùi Thanh Hà

***6209

Điểm 10,00

2

Đào Châu Tấn Thiện

***7832

Điểm 10,00

3

Trương phuc khang

***2424

Điểm 7,00

4

Lớp 3

***0237

Điểm 0,00