THI ONLINE - TOÁN 5 - SO SÁNH PHÂN SỐ BẰNG PHẦN BÙ PHẦN HƠN - ĐỀ SỐ 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Trần Thị Bích Hà

***0066

Điểm 8,00

2

Nguyễn Lê Thuỷ Tiên

***0337

Điểm 7,00

3

Ngô Phu Anh Huy

***8761

Điểm 6,00

4

Lớp 5

***8868

Điểm 1,00

5

Ngọc Ánh Pl

***5759

Điểm 0,00