THI ONLINE - TOÁN 5 - KỸ THUẬT RÚT GỌN ĐỂ SO SÁNH PHÂN SỐ

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Đặng Mạnh Quân

***9077

Điểm 10,00

2

Phương Linh

***9440

Điểm 6,00

3

Đỗ Thiên Thảo

***2611

Điểm 1,00

4

nguyễn minh bách

***4846

Điểm 0,00

5

Khanhtampv44@gmail.com

***am

Điểm 0,00