THI ONLINE - TOÁN 5 - HAI TỈ SỐ - TỔNG KHÔNG ĐỔI

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Lớp 5

***1883

Điểm 5,00

2

chi Trang

***minh2011

Điểm 3,00

3

Thais

***3680

Điểm 1,00

4

Phương Như

***0301

Điểm 1,00

5

Đồng minh quang

***5587

Điểm 0,00