THI ONLINE - TOÁN 5 - DÃY SỐ - ĐỀ SỐ 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Vũ Thảo Nguyên

***3288

Điểm 5,00

2

Lớp 5

***1883

Điểm 4,00

3

Vũ Bảo Anh

***hthao190@gmail.com

Điểm 0,00

4

Nguyễn Mạnh Hưng

***7698

Điểm 0,00