THI ONLINE - TOÁN 5 - CÁC PHÉP TOÁN VỀ PHÂN SỐ, HỖN SỐ

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 9

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Thùy Hương

***7185

Điểm 7,50

2

Hoàng Bảo Gia Hân

***5184

Điểm 4,50

3

Trần Bảo Ngọc

***3393

Điểm 3,00

4

Trình Thiên Lam

***8269

Điểm 0,50

5

Bùi Đạt

***1280@gmail.com

Điểm 0,00