THI ONLINE - TOÁN 5 - BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ BÁN - GIÁ MUA

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Vũ Bảo Anh

***hthao190@gmail.com

Điểm 0,50

2

Thais

***3680

Điểm 0,50

3

Nguyễn Hà Chi

***6508

Điểm 0,00

4

Ngân Bích ,Gia Bảo

***hinganbich157@gmail.com

Điểm 0,00