THI ONLINE - TOÁN 5 - BÀI TOÁN ĐẾM CHỮ SỐ

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 5

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Hoàng Quốc Thịnh-Hoàng Ánh Tuyết

***uocthinh

Điểm 0,50

2

Nguyen Van

***tx

Điểm 0,00

3

Dương Oanh

***9187

Điểm 0,00

4

PHHS Nguyễn Quang Huy

***6718

Điểm 0,00