THI ONLINE - TOÁN 3 - BỊT MẮT NHẶT BI

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Duy Vượng

***au

Điểm 10,00

2

Chị Minh 1

***9113@gmail.com

Điểm 9,00

3

Trần Nguyễn Thảo Anh

***h0302

Điểm 0,00

4

Nguyễn Anh Thơ

***4306

Điểm 0,00