VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE - Present Continuous Tense - Thì hiện tại tiếp diễn

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 60 phút

Thang điểm: 2000 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Hoàng Thảo Nguyên

Hoàng Thảo Nguyên

*****nbeo5act@gmail.com

Điểm 1.960,00

2
Nguyễn Thị Hà Vi

Nguyễn Thị Hà Vi

*****

Điểm 1.920,00

3
Tiên Lữ

Tiên Lữ

*****t@gmail.com

Điểm 1.920,00

4
Mai Ca

Mai Ca

*****62070

Điểm 1.880,00

5
nguyen huy phu an

nguyen huy phu an

*****42b@gmail.com

Điểm 1.600,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy