VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE - HỌC PHẢN XẠ CHO BÉ - TOPIC: Wild Animals

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 30 phút

Thang điểm: 300 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Bắc Tây

Bắc Tây

*****60115

Điểm 300,00

2
Phạm Thị Diệu Hiền

Phạm Thị Diệu Hiền

*****13768

Điểm 300,00

3
Hoàng Hà Vy

Hoàng Hà Vy

*****hoavu@gmail.com

Điểm 300,00

4
Lớp 1

Lớp 1

*****55421

Điểm 280,00

5
Vuthiha

Vuthiha

*****ha

Điểm 240,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy