VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE - HỌC PHẢN XẠ CHO BÉ - TOPIC: Foods and Drinks

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 30 phút

Thang điểm: 300 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Chị Hồng

Chị Hồng

*****44789

Điểm 300,00

2
Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang

*****75310

Điểm 300,00

3
Nguyễn Thái Trường Giang

Nguyễn Thái Trường Giang

*****ggiang

Điểm 300,00

4
Nguyễn bảo ngọc

Nguyễn bảo ngọc

*****19485

Điểm 300,00

5
Nguye

Nguye

*****haylongk2

Điểm 300,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy