VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE 4 - THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 40 phút

Thang điểm: 2000 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Trần Văn Toan

Trần Văn Toan

*****35016

Điểm 2.000,00

2
Nguyễn Vân Anh

Nguyễn Vân Anh

*****010

Điểm 1.320,00

3
Phạm Khánh Nguyên

Phạm Khánh Nguyên

*****haylongk4

Điểm 1.280,00

4
giangnguyen

giangnguyen

*****07622

Điểm 880,00

5
Lớp 4

Lớp 4

*****83026

Điểm 800,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy