VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

TEST ONLINE - Problems of Average ( Các bài toán liên quan đến Trung bình cộng )

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 300 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Phạm Khánh Nguyên

Phạm Khánh Nguyên

*****haylongk4

Điểm 240,00

2
Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quang Huy

*****nan

Điểm 190,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy