VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

TEST ONLINE - Present Perfect Tense - Thì hiện tại hoàn thành

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 60 phút

Thang điểm: 2000 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Nguyễn hà my

Nguyễn hà my

*****008

Điểm 1.840,00

2
Nguyễn Hữu Phong

Nguyễn Hữu Phong

*****79167

Điểm 1.760,00

3
Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Thúy

*****10273

Điểm 1.720,00

4
0382694686

0382694686

*****94686

Điểm 1.640,00

5
Hồ Văn Nhật

Hồ Văn Nhật

*****79675

Điểm 1.520,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy