VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

TEST ONLINE - Present Perfect Tense - Thì hiện tại hoàn thành

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 60 phút

Thang điểm: 2000 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Nguyen Ho Anh Tu

Nguyen Ho Anh Tu

*****84476

Điểm 2.000,00

2
Phạm Hải Yến

Phạm Hải Yến

*****nwoanh88@gmail.com

Điểm 1.840,00

3
Anh Thư

Anh Thư

*****38686@gmail.com

Điểm 1.520,00

4
Nguyễn Nhật Minh

Nguyễn Nhật Minh

*****nnhatminh4@gmail.com

Điểm 1.400,00

5
Vũ Thị Quyên

Vũ Thị Quyên

*****02598

Điểm 1.360,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy