TEST ONLINE - Lesson 4: Music and Arts

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 2000 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Phạm An sơn

Phạm An sơn

*****94632

Điểm 1.600,00

2
Trần ngọc hà

Trần ngọc hà

*****n11311@gmail.com

Điểm 1.300,00

3
Phương Khánh

Phương Khánh

*****426951@gmail.com

Điểm 1.250,00

4
Vũ Bảo Ngọc

Vũ Bảo Ngọc

*****ngoc71@gmail.com

Điểm 0,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy