TEST ONLINE - Lesson 2: Health

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 60 phút

Thang điểm: 2000 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Trần ngọc hà

Trần ngọc hà

*****n11311@gmail.com

Điểm 1.840,00

2
Trần Hà Nhật Linh

Trần Hà Nhật Linh

*****60481@gmail.com

Điểm 1.600,00

3
Hang Nga Ho

Hang Nga Ho

*****00514

Điểm 840,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy