Lần trước bạn đang dừng lại ở bài học:

Bạn có muốn học tiếp không?

Không

Bạn có muốn học tiếp bài mới?

Học bài tiếp theo

Chia sẻ khoá học:

Ngữ Văn lớp 8 - Cô Linh

Học phí khoá học

500.000 VNĐ Giá gốc: 800.000 VNĐ

 • Khoá học bao gồm
 • 8 bài học thử
 • 94 video bài giảng
 • 0 bài thi trắc nghiệm
 • Xem lại bài bất cứ lúc nào

KHÓA HỌC "NGỮ VĂN 8"

Khóa học gồm hơn 100 bài giảng bám sát chương trình sách giáo khoa nhằm mục đích cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản giúp các em học sinh tự tin hơn vượt qua các kì thi, là nền tảng kiến thức quan trọng hỗ trợ tích cực trong việc tiếp cận kiến thức Ngữ văn 9. Đặc biệt, sau mỗi bài giảng đều có phần bài tập, kiểm tra đánh giá để củng cố và nâng cao kiến thức rèn luyện kĩ năng. Tham gia khóa học, các em sẽ không chỉ tích lũy được kiến thức mà các em sẽ còn có những trải nghiệm thú vị với những dẫn chứng và ngữ liệu mới gần gũi hơn với cuộc sống quanh em.

Khóa học được cấu tạo bám sát chương trình SGK, tuy nhiên, ở mỗi bài quan trọng (mở đầu một chuyên đề) và cuối mỗi học kì, khóa học đều có phần khái quát và tổng hợp kiến thức trọng tâm một cách có hệ thống, giúp các em dễ dàng ôn tập hơn.

Theo đó, khóa học sẽ tập trung vào 3 mảng kiến thức lớn. Đó là:

Phần văn bản: Tìm hiểu đặc điểm đặc sắc, nổi bật về tác giả, tác phẩm để hỗ trợ cho việc đặc biệt đi sâu vào phân tích những đặc sắc nội dung và nghệ thuật của các văn bản thuộc nhiều thể loại khác nhau (thơ, truyện…) hay văn bản nhật dụng, văn bản văn học nước ngoài. Trong đó, tập trung vào các chủ đề lớn như truyện ngắn hiện thực phê phán, phong trào Thơ Mới, văn chính luận trung đại…

Phần Tiếng Việt: Nắm được kiến thức cơ bản, vận dụng tốt các đơn vị kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, các biện pháp tu từ trong các bài đọc hiểu văn bản và viết bài tập làm văn.

Phần Tập làm văn: Những vấn đề chung về văn bản, bố cục văn bản, tóm tắt văn bản. Trong đó, lấy trọng tâm là kĩ năng làm văn tự sự, thuyết minh. Tìm hiểu văn nghị luận thông qua việc xây dựng và trình bày luận điểm.

Thời gian: 1 năm kể từ ngày đăng ký

+ Hình thức học: Học sinh học thông qua các Video bài giảng, hệ thống bài tập tự luyện cùng đáp án chi tiết, đề thi trắc nghiệm online định kì tháng tháng.

Giáo viên giảng dạy: Cô giáo Triệu Thị Ngọc Linh.

Thông tin chi tiết

1. Bài giảng học thử

3 Bài học

toi di học – tiét 1

1. Tôi đi học – tiết 1 Học thử

66:56 phút

toi di học – tiét 2

2. Tôi đi học – tiết 2 Học thử

31:23 phút

cáp dọ khái quát của nghĩa tù ngũ

3. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ Học thử

26:28 phút

2. Học kì I

55 Bài học

toi di học – tiét 1

1. Tôi đi học – tiết 1 Học thử

66:56 phút

toi di học – tiét 2

2. Tôi đi học – tiết 2 Học thử

38:10 phút

cáp dọ khái quát của nghĩa tù ngũ

3. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ Học thử

26:28 phút

tính thóng nhát vè chủ dè của van bản

4. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

42:16 phút

trong lòng mẹ – tiét 1

5. Trong lòng mẹ – tiết 1

43:42 phút

trong lòng mẹ – tiét 2

6. Trong lòng mẹ – tiết 2

22:25 phút

truòng tù vụng

7. Trường từ vựng

41:15 phút

bó cục của van bản

8. Bố cục của văn bản

48:32 phút

túc nuóc võ bò – tiét 1

9. Tức nước vỡ bờ – tiết 1

30:08 phút

túc nuóc võ bò – tiét 2

10. Tức nước vỡ bờ – tiết 2

47:35 phút

xay dụng doạn trong van bản

11. Xây dựng đoạn trong văn bản

52:52 phút

huóng dãn bài làm van só 1 – van tụ sụ

12. Hướng dẫn bài làm văn số 1 – văn tự sự

32:26 phút

lão hạc – tiét 1

13. Lão Hạc – tiết 1

42:58 phút

lão hạc – tiét 2

14. Lão Hạc – tiết 2

52:13 phút

tù tuọng hình – tù tuọng thanh

15. Từ tượng hình – từ tượng thanh

29:58 phút

lien két các doạn van trong van bản

16. Liên kết các đoạn văn trong văn bản

44:20 phút

tù ngũ dịa phuong và biét ngũ xã họi

17. Từ ngữ địa phương và biết ngữ xã hội

34:17 phút

tóm tát van bản tụ sụ

18. Tóm tắt văn bản tự sự

16:44 phút

luyẹn tạp tóm tát van bản tụ sụ

19. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

19:07 phút

co bé bán diem – tiét 1

20. Cô bé bán diêm – tiết 1

24:42 phút

co bé bán diem – tiét 2

21. Cô bé bán diêm – tiết 2

28:42 phút

trọ tù, thán tù

22. Trợ từ, thán từ

27:54 phút

mieu tả và biẻu cảm trong van tụ sụ

23. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

17:55 phút

dánh nhau vói cói xay gió – tiét 1

24. Đánh nhau với cối xay gió – tiết 1

33:36 phút

dánh nhau vói cói xay gió – tiét 2

25. Đánh nhau với cối xay gió – tiết 2

28:24 phút

tình thái tù

26. Tình thái từ

27:03 phút

luyẹn tạp viét doạn van tụ sụ két họp mieu tả và biẻu cảm

27. Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

14:42 phút

chiéc lá cuói cùng – tiét 1

28. Chiếc lá cuối cùng – tiết 1

33:48 phút

chiéc lá cuói cùng – tiét 2

29. Chiếc lá cuối cùng – tiết 2

20:36 phút

lạp dàn ý cho bài van tụ sụ két họp mieu tả và biẻu cảm

30. Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

33:41 phút

hai cay phong – tiét 1

31. Hai cây phong – tiết 1

43:00 phút

hai cay phong – tiét 2

32. Hai cây phong – tiết 2

27:11 phút

huóng dãn viét bài tạp làm van só 2

33. Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 2

31:21 phút

nói quá

34. Nói quá

20:17 phút

on tạp vè truyẹn và kí

35. Ôn tập về truyện và kí

42:44 phút

thong tin vè ngày trái dát nam 2000

36. Thông tin về ngày trái đất năm 2000

31:06 phút

nói giảm nói tránh

37. Nói giảm nói tránh

17:20 phút

cau ghép

38. Câu ghép

38:18 phút

cau ghép - tiép

39. Câu ghép - tiếp

24:23 phút

tìm hiẻu chung vè van bản thuyét minh

40. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

27:55 phút

on dịch thuóc lá

41. Ôn dịch thuốc lá

50:14 phút

phuong pháp thuyét minh

42. Phương pháp thuyết minh

20:57 phút

bài toán dan só

43. Bài toán dân số

29:53 phút

dáu ngoạc don và dáu hai chám

44. Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

39:05 phút

dè van thuyét minh và cách làm bài van thuyét minh

45. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

42:41 phút

dáu ngoạc kép

46. Dấu ngoặc kép

15:22 phút

huóng dãn viét bài tạp làm van só 3

47. Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 3

19:44 phút

vào nhà ngục quảng dong cảm tác

48. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

47:49 phút

dạp dá ỏ con lon

49. Đập đá ở Côn Lôn

52:35 phút

on luyẹn vè dáu cau

50. Ôn luyện về dấu câu

24:45 phút

thuyét minh vè mọt thẻ loại van học

51. Thuyết minh về một thể loại văn học

37:10 phút

muón làm thàng cuọi

52. Muốn làm thằng Cuội

61:49 phút

on tạp tiéng viẹt

53. Ôn tập Tiếng Việt

23:02 phút

hai chu nuoc nha (tiet 1)

54. Hai chữ nước nhà (tiết 1)

30:15 phút

hai chu nuoc nha (tiet 2)

55. Hai chữ nước nhà (tiết 2)

42:43 phút

3. Học Kì II

51 Bài học

nhó rùng – tiét 1

1. Nhớ rừng – tiết 1

41:28 phút

nhó rùng – tiét 2

2. Nhớ rừng – tiết 2

62:16 phút

nho rung - tiet 3

3. Nhớ rừng - tiết 3

28:23 phút

bai tap tac pham nho rung

4. BÀI TẬP TÁC PHẨM NHỚ RỪNG

ong dò – tiét 1

5. Ông đồ – tiết 1

33:00 phút

ong dò – tiét 2

6. Ông đồ – tiết 2

43:07 phút

bai tap tac pham ong do

7. BÀI TẬP TÁC PHẨM ÔNG ĐỒ

cau nghi ván

8. Câu nghi vấn

15:47 phút

que huong

9. Quê hương

75:57 phút

bai tap van ban que huong

10. BÀI TẬP VĂN BẢN QUÊ HƯƠNG

khi con tu hú

11. Khi con tu hú Học thử

57:55 phút

thuyét minh vè mọt phuong pháp

12. Thuyết minh về một phương pháp

36:06 phút

túc cảnh pác bó

13. Tức cảnh Pác Bó

46:43 phút

cau càu khién

14. Câu cầu khiến

31:53 phút

thuyét minh vè mọt danh lam tháng cảnh

15. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

24:40 phút

on tạp vè van bản thuyét minh

16. Ôn tập về văn bản thuyết minh

32:06 phút

ngám trang

17. Ngắm trăng

60:04 phút

di duòng

18. Đi đường

36:37 phút

cau cảm thán

19. Câu cảm thán

13:16 phút

cau tràn thuạt

20. Câu trần thuật

20:27 phút

chiéu ròi do

21. Chiếu rời đô

43:04 phút

cau phủ dịnh

22. Câu phủ định

22:06 phút

hịch tuóng sĩ – tiét 1

23. Hịch tướng sĩ – tiết 1

35:34 phút

hịch tuóng sĩ – tiét 2

24. Hịch tướng sĩ – tiết 2

35:32 phút

bai tap van ban: hich tuong si

25. BÀI TẬP VĂN BẢN: HỊCH TƯỚNG SĨ

hành dọng nói

26. Hành động nói

22:45 phút

nuóc dại viẹt ta – tiét 1

27. Nước Đại Việt ta – tiết 1

20:58 phút

nuóc dại viẹt ta – tiét 2

28. Nước Đại Việt ta – tiết 2

41:58 phút

bai tap van ban: nuoc dai viet ta

29. BÀI TẬP VĂN BẢN: NƯỚC ĐẠI VIỆT TA

hành dọng nói - tiép

30. Hành động nói - tiếp

32:55 phút

on tạp vè luạn diẻm

31. Ôn tập về luận điểm

44:17 phút

viét doạn van trình bày luạn diẻm

32. Viết đoạn văn trình bày luận điểm

48:00 phút

luyẹn tạp vè xay dụng và trình bày luạn diẻm

33. Luyện tập về xây dựng và trình bày luận điểm

16:28 phút

bàn luạn vè phép học

34. Bàn luận về phép học

33:13 phút

huóng dãn làm bài làm van só 5

35. Hướng dẫn làm bài làm văn số 5

16:31 phút

thué máu – tiét 1

36. Thuế máu – tiết 1

35:37 phút

thué máu – tiét 2

37. Thuế máu – tiết 2

42:55 phút

luyen tap van ban thue mau

38. Luyện tập văn bản Thuế máu

họi thoại

39. Hội thoại

22:36 phút

tìm hiẻu yéu tó biẻu cảm trong van nghị luạn

40. Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

di bọ ngao du

41. Đi bộ ngao du Học thử

35:26 phút

họi thoại - tiép

42. Hội thoại - tiếp

26:48 phút

luyẹn tạp dua yéu tó biẻu cảm vào van nghị luạn

43. Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận

lụa chọn trạt tụ tù trong cau

44. Lựa chọn trật tự từ trong câu

tìm hiẻu các yéu tó tụ sụ và mieu tả trong van nghị luạn

45. Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

ong giuóc – danh mạc lẽ phục

46. Ông Giuốc – đanh mặc lễ phục

lụa chọn trạt tụ tù trong cau (luyẹn tạp)

47. Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)

luyẹn tạp dua các yéu tó tụ sụ và mieu tả vào bài van nghị luạn

48. Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

chúa lõi diẽn dạt (lõi logic)

49. Chứa lỗi diễn đạt (Lỗi Logic)

huóng dãn làm bài làm van só 6

50. Hướng dẫn làm bài làm văn số 6

37:24 phút

van bản tuòng trình – luyẹn tạp làm van bản tuòng trình

51. Văn bản tường trình – Luyện tập làm văn bản tường trình

Bình luận

Giảng Viên

Triệu Ngọc Linh
 • Triệu Ngọc Linh
 • Môn dạy : Văn
 • Học vấn : Cử nhân
 • Liên Hệ : Facebook
 • Giới thiệu về cô Triệu Thị Ngọc Linh: Là một người yêu thích đọc sách và văn học từ nhỏ, đã tham gia đội tuyển Văn từ những năm cấp hai và quyết tâm gắn bó với môn học bỗi đắp tâm hồn này. Là một cô giáo luôn coi trọng những giá trị văn chương và mong muốn truyền được cảm hứng yêu văn chương tới các thế hệ học trò.

  Giáo viên Hệ thống Vinastudy. Học sinh giỏi chuyên Văn – Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ. Thủ khoa đầu vào Khoa Ngữ Văn – Đại học Sư phạm Hà Nội. Tốt nghiệp loại Giỏi Khoa Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

   

  Khoá học liên quan

  Thời gian làm việc
  Thời gian làm việc

  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy