Lần trước bạn đang dừng lại ở bài học:

Bạn có muốn học tiếp không?

Không

Bạn có muốn học tiếp bài mới?

Học bài tiếp theo

Chia sẻ khoá học:

Ngữ văn lớp 6 - Cô Hương

Học phí khoá học

500.000 VNĐ Giá gốc: 800.000 VNĐ

 • Khoá học bao gồm
 • 6 bài học thử
 • 114 video bài giảng
 • 0 bài thi trắc nghiệm
 • Xem lại bài bất cứ lúc nào

KHÓA HỌC "NGỮ VĂN 6"

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Khóa học nhằm cung cấp nền tảng vững chắc về kiến thức, phương pháp học bộ môn Ngữ Văn ở lớp 6 nói riêng và cấp THCS nói chung thông qua việc truyền đạt kiến thức một cách giản dị; gần gũi; các ví dụ được lấy từ thực tế đời sống.

Khóa học được thiết kế gồm có hơn 100 bài giảng bám sát chương trình SGK nhằm giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản, đồng thời bổ sung kiến thức nâng cao bồi dưỡng cho học sinh Khá, Giỏi. Đặc biệt sau mỗi bài giảng đều có phần bài tập, kiểm tra đánh giá để củng cố, nâng cao kiến thức. Và mỗi học kì đều có các phần tổng  hợp và khái quát kiến thức giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc ôn tập.

Phần Đọc hiểu văn bản

 • Tìm hiểu đặc điểm đặc sắc, nổi bật về tác giả, tác phẩm để hỗ trợ cho việc đặc biệt đi sâu vào phân tích những đặc sắc nội dung và nghệ thuật của các văn bản thuộc nhiều thể loại khác nhau (truyền thuyết, cổ tích, thơ, truyện …) từ đó có cái nhìn khái quát về tiến trình phát triển của văn học.

Phần Tiếng Việt

 • Hiểu được những đặc điểm, tác dụng, nhận biết được và vận dụng các đơn vị kiến thức Tiếng Việt vào việc đọc hiểu văn bản, làm văn và sử dụng trong đời sống.

Phần Tập làm văn

 • Hiểu được mục đích, ý nghĩa và biết cách làm bài văn Tự sự.
 • Hiểu được mục đích, ý nghĩa và biết cách làm bài văn Miêu tả.
 • Biết cách viết một văn bản Hành chính - công vụ đúng quy cách.

Yêu cầu khóa học

 • Đọc, tìm hiểu bài trước khi xem các video bài giảng.
 • Ghi chép lại những kiến thức trọng tâm và các thắc mắc.

Tự làm bài trước khi xem video hướng dẫn.

Thời gian: 1 năm kể từ ngày đăng ký

+ Hình thức học: Học sinh học thông qua các Video bài giảng, hệ thống bài tập tự luyện cùng đáp án chi tiết, đề thi trắc nghiệm online định kì tháng tháng.

Giáo viên giảng dạy: Cô giáo Bùi Thiên Hương.

Thông tin chi tiết

1. Bài giảng học thử học kì I

3 Bài học

tìm hiẻu dè và cách làm bài van tụ sụ

2. Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự Học thử

phút

con rong chau tien

3. Con Rồng cháu Tiên Học thử

phút

2. Bài giảng học thử học kì II

3 Bài học

tim hieu chung ve van mieu ta

1. Tìm hiểu chung về văn miêu tả Học thử

phút

3. Học kì I

55 Bài học

tỏng quan chuong trình ngũ van 6

1. Tổng quan chương trình Ngữ Văn 6

13:40 phút

giói thiẹu khái quát vè van học dan gian

2. Giới thiệu khái quát về văn học dân gian

24:11 phút

con ròng cháu tien

3. Con Rồng cháu Tiên

33:32 phút

bánh chung, bánh giày

4. Bánh chưng, bánh giầy

47:17 phút

tù và cáu tạo tù tiéng viẹt

5. Từ và cấu tạo từ tiếng Việt

31:35 phút

giao tiép van bản và phuong thúc biẻu dạt

6. Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt

28:06 phút

thánh gióng ( tiet 1)

7. Thánh Gióng ( Tiết 1)

24:36 phút

thanh giong ( tiet 2)

8. Thánh Gióng ( Tiết 2)

26:35 phút

tù muọn

9. Từ mượn

27:51 phút

tim hieu chung ve van tu su

10. Tìm hiểu chung về văn tự sự

21:11 phút

son tinh, thủy tinh

11. Sơn Tinh, Thủy Tinh

32:15 phút

nghĩa của tù

12. Nghĩa của từ

16:06 phút

sụ viẹc và nhan vạt trong van tụ sụ

13. Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

21:13 phút

sụ tích hò guom ( tiet 1)

14. Sự tích Hồ Gươm ( Tiết 1)

24:27 phút

sụ tích hò guom ( tiet 2)

15. Sự tích Hồ Gươm ( Tiết 2)

28:20 phút

chủ dè và dàn bài của bài van tụ sụ

16. Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

26:21 phút

tìm hiẻu dè và cách làm bài van tụ sụ

17. Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

30:41 phút

tù nhièu nghĩa và hiẹn tuọng chuyẻn nghĩa của tù

18. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

24:50 phút

lòi van, doạn van tụ sụ

19. Lời văn, đoạn văn tự sự

28:07 phút

thạch sanh (tiét 1)

20. Thạch Sanh (Tiết 1)

30:16 phút

thạch sanh (tiét 2)

21. Thạch Sanh (Tiết 2)

50:06 phút

chũa lõi dùng tù (tiét 1)

22. Chữa lỗi dùng từ (Tiết 1)

24:51 phút

chũa lõi dùng tù (tiét 2)

23. Chữa lỗi dùng từ (Tiết 2)

18:38 phút

em bé thong minh (tiét 1)

24. Em bé thông minh (Tiết 1)

18:42 phút

em bé thong minh (tiét 2)

25. Em bé thông minh (Tiết 2)

32:55 phút

cay bút thàn

26. Cây bút thần

40:58 phút

danh tù (tiét 1)

27. Danh từ (Tiết 1)

21:26 phút

danh tù (tiét 2)

28. Danh từ (Tiết 2)

24:09 phút

cụm danh tù

29. Cụm danh từ

30:48 phút

ngoi kẻ trong van tụ sụ

30. Ngôi kể trong văn tự sự

22:06 phút

ong lão dánh cá và con cá vàng

31. Ông lão đánh cá và con cá vàng

46:01 phút

thú tụ kẻ trong van tụ sụ

32. Thứ tự kể trong văn tự sự

23:39 phút

huóng dãn viét bài tạp làm van só 2 – van kẻ truyẹn

33. Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 2 – Văn kể truyện

30:21 phút

éch ngòi dáy giéng

34. Ếch ngồi đáy giếng

23:24 phút

thày bói xem voi

35. Thầy bói xem voi

28:12 phút

deo nhạc cho mèo

36. Đeo nhạc cho mèo

40:55 phút

chan, tay, tai, mát, miẹng

37. Chân, tay, tai, mắt, miệng

26:39 phút

luyẹn tạp xay dụng bài tụ sụ – kẻ chuyẹn dòi thuòng

38. Luyện tập xây dựng bài tự sự – Kể chuyện đời thường

30:53 phút

treo biẻn

39. Treo biển

27:57 phút

lọn cuói áo mói

40. Lợn cưới áo mới

17:22 phút

só tù và luọng tù

41. Số từ và lượng từ

23:34 phút

kẻ truyẹn tuỏng tuọng

42. Kể truyện tưởng tượng

26:50 phút

chỉ tù

43. Chỉ từ

17:56 phút

con hỏ có nghĩa

44. Con hổ có nghĩa

36:09 phút

dọng tù

45. Động từ

24:36 phút

cụm dọng tù

46. Cụm động từ

22:17 phút

mẹ hièn dạy con

47. Mẹ hiền dạy con

36:57 phút

tính tù và cụm tính tù

48. Tính từ và cụm tính từ

32:34 phút

thày thuóc giỏi cót ỏ tám lòng

49. Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng

41:53 phút

on tạp học kì i – phàn tiéng viẹt (tiet 1)

50. Ôn tập học kì I – phần Tiếng Việt (tiết 1)

33:10 phút

on tạp học kì i – phàn tiéng viẹt (tiet 2)

51. Ôn tập học kì I – phần Tiếng Việt (Tiết 2)

51:59 phút

on tạp học kì i – phàn tạp làm van (tiet 1)

52. Ôn tập học kì I – phần Tập làm văn (tiết 1)

32:38 phút

on tạp học kì i – phàn tạp làm van (tiet 2)

53. Ôn tập học kì I – phần Tập làm văn (tiết 2)

43:10 phút

on tạp học kì i – phàn van bản (truyẹn dan gian)

54. Ôn tập học kì I – phần Văn bản (Truyện dân gian)

48:43 phút

on tạp học kì i – phàn van bản (truyẹn trung dại)

55. Ôn tập học kì I – phần Văn bản (Truyện trung đại)

30:48 phút

4. Học kì II

53 Bài học

bài học duòng dòi dàu tien (tiét 1)

1. Bài học đường đời đầu tiên (Tiết 1)

24:57 phút

bài học duòng dòi dàu tien (tiét 2)

2. Bài học đường đời đầu tiên (Tiết 2)

27:43 phút

phó tù

3. Phó từ

31:18 phút

tìm hiẻu chung vè van mieu tả

4. Tìm hiểu chung về văn miêu tả

16:06 phút

song nuóc cà mau (tiét 1)

5. Sông nước Cà Mau (Tiết 1)

23:41 phút

song nuóc cà mau (tiét 2)

6. Sông nước Cà Mau (Tiết 2)

24:47 phút

so sánh (tiét 1)

7. So sánh (Tiết 1)

33:19 phút

so sánh (tiét 2)

8. So sánh (Tiết 2)

25:49 phút

quan sát, tuỏng tuọng, so sánh và nhạn xét trong van mieu tả

9. Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

21:18 phút

búc tranh của em gái toi (tiét 1)

10. Bức tranh của em gái tôi (Tiết 1)

24:01 phút

búc tranh của em gái toi (tiét 2)

11. Bức tranh của em gái tôi (Tiết 2)

20:44 phút

vuọt thác (tiét 1)

12. Vượt thác (Tiết 1)

21:21 phút

vuọt thác (tiét 2)

13. Vượt thác (Tiết 2)

20:27 phút

phuong pháp tả cảnh

14. Phương pháp tả cảnh

16:35 phút

huóng dãn viét bài tạp làm van só 5 – van tả cảnh

15. Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 5 – Văn tả cảnh

72:04 phút

buỏi học cuói cùng (tiét 1)

16. Buổi học cuối cùng (Tiết 1)

46:51 phút

buỏi học cuói cùng (tiét 2)

17. Buổi học cuối cùng (Tiết 2)

26:01 phút

nhan hóa

18. Nhân hóa

35:00 phút

phuong pháp tả nguòi

19. Phương pháp tả người

19:45 phút

dem nay bác khong ngủ (tiét 1)

20. Đêm nay Bác không ngủ (Tiết 1)

29:32 phút

dem nay bác khong ngủ (tiét 2)

21. Đêm nay Bác không ngủ (Tiết 2)

27:14 phút

ản dụ

22. Ẩn dụ

21:49 phút

luọm

23. Lượm

25:40 phút

luọm (tiét 2)

24. Lượm (Tiết 2)

22:08 phút

mua

25. Mưa

28:56 phút

hoán dụ

26. Hoán dụ

33:44 phút

co to (tiét 1)

27. Cô Tô (Tiết 1)

23:31 phút

co to (tiét 2)

28. Cô Tô (Tiết 2)

19:02 phút

các thành phàn chính của cau

29. Các thành phần chính của câu

26:24 phút

huóng dãn viét bài tạp làm van só 6 – van tả nguòi

30. Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 6 – Văn tả người

55:52 phút

cau tràn thuạt don

31. Câu trần thuật đơn

16:02 phút

cay tre viet nam

32. Cây tre Việt Nam

40:40 phút

lòng yeu nuóc

33. Lòng yêu nước

25:30 phút

lao xao

34. Lao xao

31:12 phút

cau tràn thuạt don có tù là

35. Câu trần thuật đơn có từ là

23:54 phút

cau tràn thuạt don khong có tù là

36. Câu trần thuật đơn không có từ là

17:10 phút

huóng dãn viét bài tạp làm van só 7 – van mieu tả sáng tạo

37. Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 7 – Văn miêu tả sáng tạo

26:42 phút

càu long bien - chúng nhan lịch sủ

38. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử

40:25 phút

chũa lõi vè chủ ngũ, vị ngũ (tiét 1)

39. Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (Tiết 1)

14:35 phút

chũa lõi vè chủ ngũ, vị ngũ (tiét 2)

40. Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (Tiết 2)

14:40 phút

viét don

41. Viết đơn

18:34 phút

búc thu của thủ lĩnh da dỏ (tiét 1)

42. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Tiết 1)

24:07 phút

búc thu của thủ lĩnh da dỏ (tiét 2)

43. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Tiết 2)

26:04 phút

dọng phong nha

44. Động Phong Nha

38:14 phút

on tạp vè dáu cau (dáu chám, dáu chám hỏi, dáu chám than)

45. Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

17:04 phút

on tạp vè dáu cau (dáu phảy)

46. Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

18:47 phút

on tạp học kì ii – phàn tiéng viẹt (các biẹn pháp tu tù)

47. Ôn tập học kì II – phần Tiếng Việt (Các biện pháp tu từ)

34:05 phút

on tạp học kì ii – phàn tiéng viẹt (cau)

48. Ôn tập học kì II – phần Tiếng Việt (Câu)

27:59 phút

on tạp học kì ii – phàn van bản (truyẹn và kí)

49. Ôn tập học kì II – phần Văn bản (Truyện và Kí)

33:45 phút

on tạp học kì ii – phàn van bản (van bản nhạt dụng)

50. Ôn tập học kì II – phần Văn bản (Văn bản nhật dụng)

21:52 phút

on tạp học kì ii – phàn van bản (tho)

51. Ôn tập học kì II – phần Văn bản (Thơ)

30:12 phút

on tạp học kì ii – phàn tạp làm van

52. Ôn tập học kì II – phần Tập làm văn

35:56 phút

on tạp học kì ii – phàn tạp làm van

53. Ôn tập học kì II – phần Tập làm văn

18:35 phút

Bình luận

Giảng Viên

Bùi Thiên Hương
 • Bùi Thiên Hương
 • Môn dạy : Văn
 • Học vấn : Cử nhân
 • Liên Hệ : Facebook
 • Thành tích cô giáo: Cô Bùi Thiên Hương từng đạt giải Nhì cuộc thi Tài năng Văn khoa của Khoa Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2015. Giấy khen sinh viên giỏi của trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2015 - 2016. Giấy khen sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi của trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2016 - 2017...

  Giáo viên Hệ thống Vinastudy. Cựu học sinh lớp chuyên Văn trường THPT chuyên Hùng Vương. Sinh viên ngành Sư phạm Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Giáo viên trường THPT Quốc tế Việt Nam (VIS).

   

  Khoá học liên quan

  Thời gian làm việc
  Thời gian làm việc

  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy