VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 5 - VÒNG CẤP THÀNH PHỐ - ĐỀ SỐ 1

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 300 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Hoàng Thị Kim Toan

Hoàng Thị Kim Toan

*****x05

Điểm 285,00

2
Phan Phú An

Phan Phú An

*****iremobile2204

Điểm 285,00

3
Nguyễn Thị Khánh Ly

Nguyễn Thị Khánh Ly

*****ly5a

Điểm 195,00

4
Vi Nhi

Vi Nhi

*****tt5a

Điểm 180,00

5
Vi Việt Sơn

Vi Việt Sơn

*****phtybg

Điểm 120,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy