LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 4 - TÌM SỐ HẠNG THỨ n CỦA DÃY

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 300 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 6

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

phananhduc

***4261

Điểm 0,00

2

linhroblox robox

***5174

Điểm 0,00

3

Chính Tín

***1030

Điểm 0,00