VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 1 - MỞ ĐẦU VỀ SỐ VÀ HÌNH

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 300 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Hồ Nguyễn Ngọc Châu

Hồ Nguyễn Ngọc Châu

*****09077

Điểm 260,00

2
Vân Tạ

Vân Tạ

*****33215

Điểm 260,00

3
Vuthiha

Vuthiha

*****ha

Điểm 250,00

4
Hoàn Đặng

Hoàn Đặng

*****45699

Điểm 240,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy