VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

ENGLISH 3 - Unit 1. Hello

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 30 phút

Thang điểm: 250 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Chu Thị Hồng Hiên

Chu Thị Hồng Hiên

*****89077

Điểm 240,00

2
Nguyễn Quỳnh Nga

Nguyễn Quỳnh Nga

*****32441

Điểm 240,00

3
Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang

*****75310

Điểm 210,00

4
Lớp 3

Lớp 3

*****61089

Điểm 210,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy