Điều khoản sử dụng dịch vụ mạng xã hội Vinastudy

Vinastudy là một cộng đồng trực tuyến được xây dựng nhằm mục tiêu nâng cao và bồi đưỡng kiến thức các môn học như Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, Ngữ Văn của mỗi thành viên. Tham gia Vinastudy, bạn có thể trao đổi, tương tác về các bài học Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, Ngữ Văn trên website, nhận xét các bài học đó, thảo luận với những bạn bè khác trong cộng đồng để cùng nhau nâng cao kiến thức của mình và giúp đỡ những người khác làm điều đó.


Khi bạn tham gia Vinastudy , xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản thỏa thuận này. Việc sử dụng các tiện ích của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với bản thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Vinastudy này.

I. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội Vinastudy

1. Nghiêm cấm việc đưa, trao đổi, chia sẻ những thông tin bất hợp pháp sau đây:

- Các thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh quốc gia: xuyên tạc và tuyên truyền chống đối các chủ trương chính sách của Ðảng và nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, các thông tin về chính trị nhạy cảm, quốc phòng,….

- Các thông tin có nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng phản động,

- Các thông tin hoặc từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục như khiêu dâm, đồi trụy, tệ nạn xã hội...

- Các thông tin nhằm bôi nhọ, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức và cá nhân.

- Các thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh kinh tế: lừa đảo, bí mật kinh tế,...

- Các thông tin ảnh hưởng đến an toàn thông tin như virus, đánh cắp, phá hoại cơ sở dữ liệu,...

- Các thông tin có ảnh hưởng xấu đối với văn hoá xã hội như xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, xúc phạm vĩ nhân và anh hùng dân tộc, xúc phạm uy tín tổ chức, trái với bản sắc văn hoá dân tộc, phao tin đồn nhảm,...

- Các thông tin ảnh hưởng đến tự do tín ngưỡng, tôn Giáo của nhân dân.

- Không được sử dụng từ ngữ thô tục, thiếu văn hoá, xúc phạm, vu khống thành viên khác.

- Không được đưa các hình ảnh bạo lực, đồi trụy, ghê rợn, có tính chất không lành mạnh, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

- Không gửi thư, cung cấp hoặc truyền tải các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, thư rác, thư gửi hàng loạt và các thông tin khác mà các thành viên sử dụng hệ thống không mong muốn, không cho phép hoặc không theo chủ đề đang thảo luận.

- Không phát tán virus, trojan, spyware, mã độc hoặc các chương trình gây cản trở hoặc ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của Vinastudy, phần cứng, phần mềm máy tính hoặc các thiết bị viễn thông của người sử dụng.

2. Khi gặp các nội dung này, Ban quản trị Vinastudy có toàn quyền và ngay lập tức mà không cần báo trước thực hiện việc xoá bỏ nội dung và có thể có các biện pháp đi kèm như cảnh cáo, khoá tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc chuyển hồ sơ vi phạm đến các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết.

II. Quyền & Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội Vinastudy

- Được sử dụng các dịch vụ trên trang web Vinastudy, trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

- Được bảo đảm bí mật thông tin riêng theo quy định của pháp luật.

- Khiếu nại về Học phí cước, chất lượng dịch vụ; được hoàn trả Học phí cước và bồi thường thiệt hại trực tiếp khác do lỗi của doanh nghiệp.

- Tuân thủ thời gian hoạt động và quy định của trang web Vinastudy.

- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn Học phí cước dịch vụ quy định của trang web.

- Bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của mình gay ra cho doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin truyền, đưa, lưu giữ trên trang web.

- Không sử dụng, copy hay phân phối một phần nội dung này cũng như nội dung của các thành viên cung cấp vào mục đích thương mại khi chưa được sự cho phép.

- Không được kinh doanh lại các dịch vụ trên trang web dưới bất kỳ hình thức nào.

- Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin theo quy định của pháp luật.

BQT Vinastudy