VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đề thi số 1

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 30 phút

Thang điểm: 1000 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Nguyễn Ngọc Bách

Nguyễn Ngọc Bách

*****huongbach2010@gmail.com

Điểm 0,00

2
ThangManh

ThangManh

*****02494

Điểm 0,00

3
Nguyễn Lâm Tú Khanh

Nguyễn Lâm Tú Khanh

*****60687

Điểm 0,00

4
Lê Ngọc Bảo

Lê Ngọc Bảo

*****88683

Điểm 0,00

5
nguyễn thanh thảo

nguyễn thanh thảo

*****nthanhthao@gmail.com

Điểm 0,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy