Kiểm tra năng lực

Tháng 10/2021

Với mong muốn các em học sinh có thể định hướng và nâng cao chất lượng học tập, Vinastudy xin được gửi đến quý vị phụ huynh và các em học sinh hệ thống bài kiểm tra năng lực tháng 10.

Tham gia đánh giá năng lực

Những gương mặt học sinh xuất sắc đạt được nhiều thành tích cao khi học tại Vinastudy qua các năm học.

Bảng Xếp Hạng Đánh Giá Năng Lực
 • Nguyễn Thảo Nguyên
  10
 • 2
  Nguyễn Tiến Nam
  10
 • 3
  Trịnh Quang Nhật
  10
 • 4
  Nguyễn Thảo Nguyên
  9
 • 5
  Đặng Nhã Nguyên
  9
 • 6
  Đặng Nhã Nguyên
  9
 • 7
  Đặng Nhã Nguyên
  9
 • 8
  Lớp 6
  9
 • 9
  Bùi Phục Long
  9
 • 10
  ,fcyj
  9
 • 11
  Ph
  9
 • 12
  Đặng Bảo Nam
  9
 • 13
  Đặng Bảo Nam
  9
 • 14
  Trịnh Quang Nhật
  9
 • 15
  thương
  9