Thông tin đề thi

iconVinastudy Cup - 09 - Lớp 3 (21h/22/12/2017)

* Bạn cần thanh toán lệ phí thi 0 VNĐ trước khi làm bài thi này.

Thời gian bắt đầu : 22-12-2017 21:00:00

Thời gian kết thúc : 22-12-2017 22:00:00


Số người tham gia : 23 học sinh