Thông tin đề thi

iconVinastudy Cup - 07 - Lớp 1 (21h/24/11/2017)

* Bạn cần thanh toán lệ phí thi 0 VNĐ trước khi làm bài thi này.

Thời gian bắt đầu : 24-11-2017 21:00:00

Thời gian kết thúc : 24-11-2017 22:00:00


Số người tham gia : 26 học sinh