Thông tin đề thi

iconVinastudy Cup - 06 - Lớp 9 (21h/10/11/2017)

* Bạn cần thanh toán lệ phí thi 0 VNĐ trước khi làm bài thi này.

Thời gian bắt đầu : 10-11-2017 21:00:00

Thời gian kết thúc : 10-11-2017 22:00:00


Số người tham gia : 6 học sinh