Thông tin đề thi

iconVinastudy Cup - 04 - Lớp 1 (21h/13/10/2017)

* Bạn cần thanh toán lệ phí thi 0 VNĐ trước khi làm bài thi này.

Thời gian bắt đầu : 13-10-2017 21:00:00

Thời gian kết thúc : 13-10-2017 21:45:00


Số người tham gia : 42 học sinh