Thông tin đề thi

iconVinastudy Cup - 03 - Lớp 3 (21h/2/10/2017)

* Bạn cần thanh toán lệ phí thi 0 VNĐ trước khi làm bài thi này.

Thời gian bắt đầu : 02-10-2017 21:00:00

Thời gian kết thúc : 02-10-2017 21:45:00


Số người tham gia : 74 học sinh