Thông tin đề thi

iconVinastudy Cup - 02 - Lớp 9 (21h/20/09/2017)

* Bạn cần thanh toán lệ phí thi 0 VNĐ trước khi làm bài thi này.

Thời gian bắt đầu : 20-09-2017 21:00:00

Thời gian kết thúc : 20-09-2017 21:45:00


Số người tham gia : 12 học sinh