FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
 1. Trang chủ
 2. Ôn thi vào lớp 10
 3. Toán
 4. Luyện thi vào 10 môn Toán (Hệ công lập)
 5. Vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất

Vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung này

 • Group trao đổi bài
 • Fanpage trung tâm
 • Tư vấn qua Zalo
 • Phản hồi qua 0832.64.64.64
 • VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT

  LÝ THUYẾT

  + Hàm số y=ax+b (a$\ne $0)

  + Đồ thị hàm số là một đường thẳng

  + Muốn vẽ đồ thị hàm số ta cần xác định hai điểm mà đồ thị hàm số đi qua.

  Chú ý: Ta có 2 cách để vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.

  Cách 1: y=ax+b

  + $A({{x}_{1}};{{y}_{1}}),B({{x}_{2}};{{y}_{2}})$

  + Cho ${{x}_{1}}\to {{y}_{1}}=a.{{x}_{1}}+b$  

     Cho ${{x}_{2}}\to {{y}_{2}}=a.{{x}_{2}}+b$  

  nối A và B $\to $ đồ thị hàm số y=ax+b.

  cách 2: y=ax+b

  + Lấy giao điểm của đồ thị hàm số với Ox và Oy

  + Cho x=0$\to $ y=b$\to $ A(0;b)

  + Cho y=0$\to x=\frac{-b}{a}\to B(\frac{-b}{a};0)$

  Nối A và B $\to $ đồ thị hàm số y=ax+b.

  BÀI TẬP

  VD 1: Vẽ đồ thị hàm số: y=x-2

  Giải:

  Cho x=1$\to $ y=-1$\to $ A(1; -1)

  Cho x=2$\to $ y=0$\to $ B(2; 0)

  45

  Vậy đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm A(1; -1) và B(2; 0)

  VD 2: Vẽ đồ thị hàm số: y=2x+2

  Giải:

  + Giao với Ox: y=0$\to $ x=-1$\to $ A(-1;0)

  + Giao với Oy: x=0$\to $ y=2$\to $ B(0;2)

  46

  Vậy đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm A(-1; 0) và B(0;2)

  VD 3: Vẽ đồ thị hàm số của đường thẳng (d) y=2x-4 trên mặt phẳng tọa độ

  Giải:

  + Giao điểm của (d) vơi Ox:

  y=0$\to $ x=2$\to $ A(2;0)

  + Giao điểm của (d) với Oy:

  x=0$\to $ y=-4$\to $ B(0;-4)

  47_1

  Vậy đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm A(2; 0) và B(0;-4)

  VD 4: Vẽ đồ thị hàm số (${{d}_{1}}$) y=3x-5 và (${{d}_{2}}$)$y=\frac{-1}{2}x+2$

  Trên cùng hệ trục tọa độ và tìm tọa độ giao điểm của chúng,

  Giải:

  (${{d}_{1}}$) y=3x-5

  ${{d}_{1}}$đi qua 2 điểm A(0;-5) và B($\frac{5}{3}$;0)

   (${{d}_{2}}$) $y=\frac{-1}{2}x+2$

  ${{d}_{2}}$đi qua 2 điểm C(0;2) và D(4;0)

  48_1

  Xét phương trình hoành độ giao điểm:

  $3x-5=\frac{-1}{2}x+2\Leftrightarrow x=2$

  $\to y=1$

  Vậy tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là: (2;1).

  Xem thêm

  Bình luận

  ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

  1. Bài Giảng Học Thử

  2. CHUYÊN ĐỀ 1: CĂN THỨC

  3. CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

  4. CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

  5. CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG TRÒN.

  6. CHUYÊN ĐỀ 5: HÀM SỐ BẬC HAI

  7. CHUYÊN ĐỀ 6: PHƯƠNG TRÌNH

  8. CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

  9. CHUYÊN ĐỀ 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

  10. CHUYÊN ĐỀ 9: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HPT.

  11. CHUYÊN ĐỀ 10: BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

  12. CHUYÊN ĐỀ 11: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy