FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
 1. Trang chủ
 2. Ôn thi vào lớp 10
 3. Toán
 4. Luyện thi vào 10 môn Toán (Hệ công lập)
 5. Trục căn thức ở mẫu bằng kĩ thuật nhân liên hợp

Trục căn thức ở mẫu bằng kĩ thuật nhân liên hợp

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung này

 • Group trao đổi bài
 • Fanpage trung tâm
 • Tư vấn qua Zalo
 • Phản hồi qua 0832.64.64.64
 • TRỤC CĂN THỨC Ở MẪU BẰNG KĨ THUẬT NHÂN LIÊN HỢP

  Kiến thức cần nhớ

  (1) Hằng đẳng thức:

  $(a+b)(a-b)={{a}^{2}}-{{b}^{2}}$

  $(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})=a-b$

  (2) Trục căn thức

  $\frac{C}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}(A\ge 0,B\ge 0;A\ne B)$

  $\frac{C\left( \sqrt{A}-\sqrt{B} \right)}{\left( \sqrt{A}+\sqrt{B} \right)\left( \sqrt{A}-\sqrt{B} \right)}=\frac{C\left( \sqrt{A}-\sqrt{B} \right)}{A-B}$

  $\to \frac{C}{\sqrt{A}-\sqrt{B}}\left( A\ge 0;B\ge 0;A\ne 0 \right)$

  $\to \frac{C\left( \sqrt{A}+\sqrt{B} \right)}{\left( \sqrt{A}-\sqrt{B} \right)\left( \sqrt{A}+\sqrt{B} \right)}$ $=\frac{C\left( \sqrt{A}+\sqrt{B} \right)}{A-B}$

  Bài tập

  VD 1: Tính giá trị biểu thức:

  $A=\frac{1}{\sqrt{2}-1}-\sqrt{2}$ ( Bắc Giang 2012)

  $A=\frac{\sqrt{2}+1}{\left( \sqrt{2}-1 \right)\left( \sqrt{2}+1 \right)}-\sqrt{2}$ $=\frac{\sqrt{2}+1}{2-1}-\sqrt{2}$$=\sqrt{2}+1-\sqrt{2}=1$

  Vậy A=1

  VD 2: Rút gọn biểu thức :$A=\frac{1}{3+2\sqrt{2}}+\frac{1}{3-2\sqrt{2}}$ ( Trà Vinh 2017)

  $=\frac{3-2\sqrt{2}}{\left( 3+2\sqrt{2} \right)\left( 3-2\sqrt{2} \right)}+\frac{3+2\sqrt{2}}{\left( 3-2\sqrt{2} \right)\left( 3+2\sqrt{2} \right)}$

  $=\frac{3-2\sqrt{2}}{9-8}+\frac{3+2\sqrt{2}}{9-8}=3-2\sqrt{2}+3+2\sqrt{2}=6$

  Vậy A=6

  VD 3: Rút gọn biểu thức :

   $\begin{align}& A=\frac{\sqrt{{{\left( \sqrt{5}-1 \right)}^{2}}}}{4}+\frac{1}{\sqrt{5}-1} \\ &  \\ \end{align}$

  $A=\frac{\left| \sqrt{5}-1 \right|}{4}+\frac{\sqrt{5}+1}{\left( \sqrt{5}-1 \right)\left( \sqrt{5}+1 \right)}$

  $=\frac{\sqrt{5}-1}{4}+\frac{\sqrt{5}+1}{4}$ $=\frac{1}{4}\left( \sqrt{5}-1+\sqrt{5}+1 \right)$

  $=\frac{1}{4}.2\sqrt{5}$ $=\frac{\sqrt{5}}{2}$

  Vậy $A=\frac{\sqrt{5}}{2}$

  VD 4: Tính $B=\sqrt{18}-2\sqrt{2}+\frac{5}{\sqrt{2}}$

  $B=3\sqrt{2}-2\sqrt{2}+\frac{5}{\sqrt{2}}$

  $=\sqrt{2}+\frac{5}{\sqrt{2}}$ $=\frac{2}{\sqrt{2}}+\frac{5}{\sqrt{2}}$

  $=\frac{7}{\sqrt{2}}=\frac{7\sqrt{2}}{2}$

  Xem thêm

  Bình luận

  ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

  1. Bài Giảng Học Thử

  2. CHUYÊN ĐỀ 1: CĂN THỨC

  3. CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

  4. CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

  5. CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG TRÒN.

  6. CHUYÊN ĐỀ 5: HÀM SỐ BẬC HAI

  7. CHUYÊN ĐỀ 6: PHƯƠNG TRÌNH

  8. CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

  9. CHUYÊN ĐỀ 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

  10. CHUYÊN ĐỀ 9: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HPT.

  11. CHUYÊN ĐỀ 10: BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

  12. CHUYÊN ĐỀ 11: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy