VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tính nhanh phân số bằng phương pháp nhóm, biến đổi

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học sang chuyên đề tiếp theo , chuyên đề rất quan trọng của chương trình lớp 4.

Bài giảng đầu tiên trong nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4 , thầy Nguyễn Thành Long hướng dẫn các em phương pháp nhóm và biến đổi để tính nhanh giá trị biểu thức phân số em nhé!

Chúc các em học tốt 

Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Giới thiệu khóa học + Bài giảng học thử

2. Chuyên đề 1: Trung bình cộng

3. Chuyên đề 2: Tổng – hiệu

4. Chuyên đề 3: Cấu tạo số

5. Chuyên đề 4: Dãy số - quy luật

6. Chuyên đề 5: Số và chữ số - Số tự nhiên

7. Chuyên đề 6: Phép chia hết – phép chia có dư

8. Chuyên đề 7:Phân số

9. Chuyên đề 8: Tỉ số

10. Chuyên đề 9: Hình học

/rut-gon-phan-so-bh15995.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy