VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tìm số chính phương

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Trong bài giảng này, thầy sẽ giảng cho các em kiến thức về Tìm số chính phương qua các ví dụ minh họa và bài tập cụ thể. Lưu ý khi học bài:  - Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng. - Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài giảng học thử

2. Chuyên đề: Tập hợp và vẻ đẹp của số tự nhiên

3. Chuyên đề: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

4. Chuyên đề: Chữ số tận cùng

5. Chuyên đề : Tính chất chia hết và dấu hiệu chia hết

6. Chuyên đề : Số nguyên tố - Hợp số

7. Chuyên đề : Ước chung lớn nhất - Bội chung nhỏ nhất

8. Chuyên đề : Số chính phương

9. Chuyên đề: Đồng dư thức

10. Chuyên đề : Đoạn thẳng

11. Chuyên đề : Góc

12. Chuyên đề : Dãy phân số viết theo quy luật

13. Chuyên đề : Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất

/dong-du-thuc-bh35164.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy