VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE - TOÁN 7 - THU THẤP SỐ LIỆU THỐNG KÊ. TẦN SỐ. BẢNG "TẦN SỐ" CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Thảo Vy

Thảo Vy

*****himailam

Điểm 10,00

2
Nguyễn Đức Minh Bằng

Nguyễn Đức Minh Bằng

*****nducminhbang@gmail.com

Điểm 10,00

3
Tran Manh Trong

Tran Manh Trong

*****s2@gmail.com

Điểm 10,00

4
Lớp 7 + 3

Lớp 7 + 3

*****16269

Điểm 9,50

5
Hoàng Thị Nhi

Hoàng Thị Nhi

*****79180

Điểm 9,50

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy