VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE - HÓA 9 - BÀI LUYỆN TẬP SỐ 1

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

2. CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

3. CHƯƠNG II: KIM LOẠI

4. CHƯƠNG III: PHI KIM. SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

5. CHƯƠNG IV: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

6. CHƯƠNG V: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

7. Chương VI: CHỮA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 HÓA HỌC LỚP 9

/tinh-chat-hoa-hoc-cua-bazo-bh21710.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy