VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE - HÓA 12 - ESTE

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Học bài tiếp theo Báo lỗi

Chú ý: nếu báo lỗi sai hoặc spam báo lỗi bạn sẽ bị khóa nick

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Chương I: ESTE – LIPIT

2. Chương II: CACBOHIDRAT

3. Chương III: AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

4. Chương IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

5. Chương V: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

6. Chương VI: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

7. Chương VII: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

8. Chương VIII: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

9. Chương IX: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

10. Chương X: ÔN TẬP CUỐI NĂM

/lipit-bh37231.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy