FB Twitter Youtube Google +
Trung Tâm VinaStudy kính chào quý Phụ Huynh và học sinh trên toàn quốc !

THI ONLINE - HÓA 11 - ÔN TẬP ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung này

Các Video trong bài học
Nội dung
Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Bình luận

1 BÀI GIẢNG HỌC THỬ

2 CHUYÊN ĐỀ 1: KIẾN THỨC NỀN TẢNG

3 CHUYÊN ĐỀ 2: SỰ ĐIỆN LI

4 CHUYÊN ĐỀ 3: NITƠ - PHOTPHO

5 CHUYÊN ĐỀ 4: CACBON – SILIC

6 CHUYÊN ĐỀ 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

7 CHUYÊN ĐỀ 6: HIĐROCACBON NO

8 CHUYÊN ĐỀ 7: HIĐROCACBON KHÔNG NO

9 CHUYÊN ĐỀ 8: HIĐROCACBON THƠM

10 CHUYÊN ĐỀ 9: ANCOL – PHENOL

11 CHUYÊN ĐỀ 10: ANĐEHIT – AXIT CACBOXYLIC

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy

Hotline 0932.393.956

Group học tập