VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE 3 - Unit 2. What’s your name?

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 30 phút

Thang điểm: 200 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Nguyễn Phạm Minh Châu

Nguyễn Phạm Minh Châu

*****bktb3

Điểm 200,00

2
Vũ Hồng Nguyên

Vũ Hồng Nguyên

*****59529

Điểm 190,00

3
Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang

*****75310

Điểm 190,00

4
Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

*****06969

Điểm 160,00

5
Bùi Trọng Quyền

Bùi Trọng Quyền

*****04023

Điểm 160,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy