Câu 1867: Thầy giải giúp em bài toán này với ạ! Em cảm ơn thầy

Nguyễn Hồng Quân
A square floor is tiled with congruent tiles. The tiles on the two diagonals of the floor are black. The rest of the tiles are white. If there are 201 black tiles then the total number of white tiles is...

Chú ý: Những hành động spam bình luận không liên quan sẽ bị khóa nick vĩnh viễn