VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tập hợp Q các số hữu tỉ

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Báo lỗi

Chú ý: nếu báo lỗi sai hoặc spam báo lỗi bạn sẽ bị khóa nick

Trong bài giảng này, thầy sẽ giảng và hướng dẫn cho các em về Tập hợp Q các số hữu tỉ qua các ví dụ minh họa cụ thể giúp các em dễ hiểu. Lưu ý khi học bài:  - Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng. - Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. CHƯƠNG 1 - SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

4. CHƯƠNG 2 - HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

5. CHƯƠNG 3 - ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC - ĐƯỜNG THĂNG SONG SONG.

6. CHƯƠNG 4 - TAM GIÁC

7. BÀI TẬP THEO TUẦN HỌC KÌ I

8. CHƯƠNG 5 - THỐNG KÊ

9. CHƯƠNG 6 - BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

10. CHƯƠNG 7 - QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC - CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

11. BÀI TẬP THEO TUẦN HỌC KÌ II

0
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy