VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM BÀI NGỮ ÂM P1

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

2. Chuyên đề 01 : UNIT 1: FAMILY LIFE

3. Chuyên đề 02 : UNIT 2: YOUR BODY AND YOU

4. Chuyên đề 03: UNIT 3: MUSIC

5. REVIEW TEST 1

6. Chuyên đề 04: UNIT 4: FOR A BETTER COMMUNITY

7. Chuyên đề 05: UNIT 5: INVENTIONS

8. REVIEW TEST 2

9. REVIEW AND TEST FOR FIRST SEMESTER

10. Chuyên đề 06: UNIT 6: GENDER EQUALITY

11. Chuyên đề 07: UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY

12. Chuyên đề 08: UNIT 8: NEW WAYS TO LEARN

13. REVIEW TEST 3

14. Chuyên đề 09: UNIT 9: PRESERVING THE ENVIRONMENT

15. Chuyên đề 10: UNIT 10: ECOTOURISM

16. REVIEW TEST 4

17. REVIEW AND TEST FOR FIRST SEMESTER

18. CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO

0
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy