FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Ôn thi vào lớp 6

  1. Trang chủ
  2. Ôn thi vào lớp 6

Chọn lớp học

Chọn môn học

Giáo viên

Ôn thi vào lớp 6

hot Giải chi tiết 50 đề thi vào lớp 6 Chuyên từ 1994 đến 2018

Giải chi tiết 50 đề thi vào lớp 6 Chuyên từ 1994 đến 2018

Giáo viên : Nguyễn Thành Long
3959 đang học
499.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
hot Ôn thi vào lớp 6 môn Toán - Cô Oanh

Ôn thi vào lớp 6 môn Toán - Cô Oanh

Giáo viên : Cao Thị Vân Oanh
2722 đang học
499.999 VNĐ 1.000.000 VNĐ
40 dạng bài trọng tâm ôn thi vào 6 CLC môn Toán

40 dạng bài trọng tâm ôn thi vào 6 CLC môn Toán

Giáo viên : Nguyễn Thành Long
1593 đang học
499.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
Đánh giá năng lực: Toán và Khoa học

Đánh giá năng lực: Toán và Khoa học

Giáo viên : Nguyễn Thành Long
2919 đang học
299.000 VNĐ 500.000 VNĐ
Các dạng bài trọng tâm luyện thi vào 6 - Hệ song bằng Cambridge

Các dạng bài trọng tâm luyện thi vào 6 - Hệ song bằng Cambridge

Giáo viên : Nguyễn Thành Long
3750 đang học
699.000 VNĐ
Luyện thi vào 6 môn Tiếng Anh - Cô Quỳnh

Luyện thi vào 6 môn Tiếng Anh - Cô Quỳnh

Giáo viên : Nguyễn Như Quỳnh
3793 đang học
499.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
Đánh giá năng lực: Lịch sử - Địa lí - Tiếng anh - Tiếng Việt

Đánh giá năng lực: Lịch sử - Địa lí - Tiếng anh - Tiếng Việt

Giáo viên : Nguyễn Thành Long
1424 đang học
299.000 VNĐ 500.000 VNĐ
Luyện thi vào 6 môn Tiếng Việt - Cô Yến

Luyện thi vào 6 môn Tiếng Việt - Cô Yến

Giáo viên : Hải Yến
4023 đang học
499.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy