FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lớp 6 Live 1

Giáo Viên: Nguyễn Thành Long

Lớp 6 Live 1
1.500.000 VNĐ
 • Môn học
  Toán học
 • Đối tượng học sinh
  Lớp 5
 • Số buổi
  15 buổi
 • Thời lượng
  90 phút /buổi
  |   Mua ngay khóa học
Chi Tiết
Lịch Học
 • Đang Cập Nhât
  Ước chung – Ước chung lớn nhất.
 • Đang Cập Nhât
  Bội chung – Bội chung nhỏ nhất.
 • Đang Cập Nhât
  Điểm – Đường thẳng.
 • Đang Cập Nhât
  Tập hợp các số nguyên.
 • Đang Cập Nhât
  Phép cộng và phép trừ các số nguyên.
 • Đang Cập Nhât
  Phép nhân hai số nguyên.
 • Đang Cập Nhât
  Đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng.
 • Đang Cập Nhât
  Bội và ước của một số nguyên.
 • Đang Cập Nhât
  Ôn tập và kiểm tra học kỳ I.
 • Đang Cập Nhât
  Tính chất cơ bản của phân số. Rút gọn phân số.
 • Đang Cập Nhât
  So sánh phân số.
 • Đang Cập Nhât
  Nửa mặt phẳng – Góc.
 • Đang Cập Nhât
  Các phép tính về phân số.
 • Đang Cập Nhât
  Các bài toán về phân số và tỉ số.
 • Đang Cập Nhât
  Cộng số đo góc.
 • Đang Cập Nhât
  Hỗn số, số thập phân, phần trăm.
 • Đang Cập Nhât
  Một số bài toán về dãy phân số viết theo quy luật.
 • Đang Cập Nhât
  Tia phân giác của góc.
 • Đang Cập Nhât
  Đường tròn và tam giác.
 • Đang Cập Nhât
  Ôn tập học kỳ II.
 • Chi Tiết Giáo Viên

 • Thầy : Nguyễn Thành Long
 • Môn dạy : Toán
 • Học vấn : Thạc Sĩ
 • Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy