FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
 1. Trang chủ
 2. Ôn thi vào lớp 10
 3. Toán
 4. Luyện thi vào 10 môn Toán (Hệ công lập)
 5. Lập phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước

Lập phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung này

 • Group trao đổi bài
 • Fanpage trung tâm
 • Tư vấn qua Zalo
 • Phản hồi qua 0832.64.64.64
 • LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA MỘT ĐIỂM VÀ VUÔNG GÓC VỚI ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC.

  KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  Cho $\left\{ \begin{align}& ({{d}_{1}}):y={{a}_{1}}x+{{b}_{1}} \\ & ({{d}_{2}}):y={{a}_{2}}x+{{b}_{2}} \\ \end{align} \right.$

   ${{d}_{1}}\bot {{d}_{2}}\Leftrightarrow {{a}_{1}}.{{a}_{2}}=-1$

  BÀI TẬP

  VD 1: Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm N(2;-1) và vuông góc với đường thẳng (d) y=4x+5

  Giải:

  Đường thẳng cần lập có dạng (d’) y=ax+b

  Do $d\bot d'\Leftrightarrow a.4=-1$$\Leftrightarrow a=\frac{-1}{4}$

  $N\in d'\to -1=2.(\frac{-1}{4})+b$ $\Leftrightarrow b=\frac{-1}{2}$

  Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là:

  $y=\frac{-1}{4}x-\frac{1}{2}$

  VD 2: Cho đường thẳng y=(m-1)x+n-3. Tìm m, n biết d vuông góc với đường thẳng y=x+1 và đi qua điểm A(1;2)

  Giải:

  d vuông góc với đường thẳng y=x+1 suy ra:

  (m – 1).1= -1 suy ra m=0,

  Có: $A\left( 1;2 \right)\in d\to 2=-1.1+n-3\to n=6$

  Vậy m=0, n=6.

  VD 3: Cho ${{d}_{1}}:y=({{m}^{2}}+2m)x$ và ${{d}_{2}}:y=ax(a\ne 0)$

  a) Tìm A để ${{d}_{2}}$đi qua A(3;-1) b) Tìm m để ${{d}_{1}}\bot {{d}_{2}}$

  Giải:

  a) ${{d}_{2}}$đi qua A(3;-1) nên ta có: $-1=3a\Leftrightarrow a=\frac{-1}{3}$

  vậy $a=\frac{-1}{3}$

  b) ${{d}_{1}}\bot {{d}_{2}}$ suy ra: $({{m}^{2}}+2m).\frac{-1}{3}=-1\Leftrightarrow {{m}^{2}}+2m-3=0$ $\Leftrightarrow \left[ \begin{align}& m=1 \\ & m=-3 \\ \end{align} \right.$

  vậy m=1, m=-3

  Xem thêm

  Bình luận

  ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

  1. Bài Giảng Học Thử

  2. CHUYÊN ĐỀ 1: CĂN THỨC

  3. CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

  4. CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

  5. CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG TRÒN.

  6. CHUYÊN ĐỀ 5: HÀM SỐ BẬC HAI

  7. CHUYÊN ĐỀ 6: PHƯƠNG TRÌNH

  8. CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

  9. CHUYÊN ĐỀ 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

  10. CHUYÊN ĐỀ 9: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HPT.

  11. CHUYÊN ĐỀ 10: BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

  12. CHUYÊN ĐỀ 11: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy