Bạn sẽ học được gì trong khóa học?

Toán cơ bản lớp 3
 • Bảng nhân trong phạm vi 6, 7, 8, 9
 • Bảng chia trong phạm vi 6, 7, 8, 9
 • Nhân, chia số có hai, ba chữ số với số có một chữ số
 • Phép chia hết và phép chia có dư
 • Gấp một số lên nhiều lần
 • Gỉam đi một số lần
 • Bài toán giải bằng hai phép tính
 • Biểu thức
 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
 • Chu vi hình chữ nhật; Chu vi hình vuông
 • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
 • Phép cộng, trừ các số trong phạm vi 10000
 • Tháng – Năm
 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
 • Nhân, chia số có bốn, năm chữ số cho số có một chữ số
 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
 • Diện tích hình chữ nhật
 • Diện tích hình vuông
 • Phép cộng, trừ các số trong phạm vi 100000
Toán nâng cao lớp 3
 • Tìm thành phần chưa biết của phép tính
 • Các bài toán tìm x nâng cao
 • Phương pháp rút thừa số chung
 • Câu tạo - Phân tích số tự nhiên
 • Bài toán lập số tự nhiên
 • Dãy số cách đều
 • Tổng dãy số cách đều
 • Các bài toán có lời văn nâng cao
 • Bài toán cho nhận
 • Thay đổi thành phần phép tính (phép cộng, trừ, nhân)
 • Bài toán tính tuổi
 • Bài toán trồng cây
 • Bài toán tính ngược từ cuối

NHỮNG TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA VINASTUDY

Nơi giao lưu, trao đổi và học hỏi
Hòm thư điện tử (nhận các thông báo mới nhất)
Phụ huynh xem lại tình hình học tập của con
Nhóm chat trao đổi riêng theo từng khóa hoc
Email thông báo kết quả của từng bài thi
Xem lại bài thi

CẢM NHẬN CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH

Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh
Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh